Kadıköy Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort
Araç kiralayacaklar dikkat!  | Demokrat Kocaeli Gazetesi
TARİH 20.01.2018 SAAT 22:06:40

09.06.2017 Cuma - 13:31

Araç kiralamada tahsilat ve ödemeler, 7 bin TL’lik sınıra bakılmaksızın aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmeye başlayacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların verdikleri motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler, tebliğle belirlenen 7 bin TL hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilecek.
Karayolları trafik yönetmeliğine kapsamında tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç olacak.

Kararda yönlendirme yapılan Resmi Gazete’deki tebliğin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünde yer alan ifadeler ise şöyle:
“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7 bin TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.”

Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.