TARİH 26.02.2018 SAAT 00:43:49

14.06.2017 Çarşamba - 10:42

Öğretmen Strateji Belgesi’ndeki öğretmenlerin kariyer basamaklarının yeniden oluşturulmasının öngörüldüğü madde için çeşitli alternatifler mercek altına alındı

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Aktekin, “MEB’in masasındaki alternatiflerde öğretmenlerimizin alanına ilişkin, gönüllü faaliyetleriyle okul dışı faaliyetleri, yapılacak yeterlik sınavları, öğretmen akademilerinde alınacak eğitimler gibi çeşitli kriterlerin dikkate alındığı ‘uzman’ ve ‘başöğretmen’ gibi kariyer basamakları olacak. Alınan bu unvanlar belli bir süreliğine geçerli olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlere yönelik “uzman” ve “başöğretmen” gibi kariyer basamaklarına göre, yeni bir ödül sisteminin öngörüldüğü modelin hayata geçirilmesi için çeşitli alternatifler mercek altına alındı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Öğretmen Strateji Belgesi’nin öğretmenlik mesleğini üniversiteye girişten itibaren ele alıp, mevcut öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini emekliliklerine sürdürmeleri çerçevesinde planlayan bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti.

Belgede, öğretmen yetiştiren fakültelere öğrenci seçiminden, bu fakültelerdeki eğitimin niteliği, Bakanlığın istihdam politikaları ve çalışma hayatına dahil edilen öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin nasıl sağlanacağı ile öğretmenliğin kamuoyundaki algısına ilişkin tüm bileşenlerin bütünleşik bir yaklaşımla ele alındığını dile getiren Aktekin, belgede birbirini tamamlayan 35 maddelik eylem planı belirlendiğini hatırlattı.

Aktekin, Bakanlık bünyesinde bir milyonu aşkın öğretmen bulunduğunu ve yenilerine ihtiyacın giderek azaldığını ifade ederek, “Sistem içerisindeki mevcut bir milyon öğretmenimizin ihtiyaçlarına göre gelişim ihtiyaçlarını karşılamak, Bakanlığımızın öncelikli hedefidir. Fakat bu hedefi gerçekleştirmek için somut, ölçülebilir, gözlenebilir evrensel ölçütler geliştirmek için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri

Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi’nin oluşturulması için öncelikle bir öğretmende bulunması gereken bilgi, beceri ile tutum ve değerleri içeren mesleki genel yeterliklerini belirlediklerini vurgulayan Aktekin, “Taslak metnimizde bir öğretmende var olması gereken yeterlikler belirlendi. Bu metin, sayın Bakanımız İsmet Yılmaz’ın onayının ardından kamuoyuna ilan edilecek.” dedi.

Aktekin, öğretmen yeterlikleri belgesinin eğitim fakültelerinin programlarının yeniden belirlenmesinde önemli bir belge niteliğinde olacağını anlatarak, “Diğer yandan, öğretmenlik seçimi yapılan KPSS gibi sınavlarda da yine yeterliklere dayalı olarak sorular hazırlanacak.” bilgisini paylaştı.

MEB’in sözleşmeli öğretmen mülakatlarında da bu yeterlikleri esas alan bir standart oluşturulacağını açıklayan Aktekin, mevcut öğretmenlerin de performansının bu çerçevede değerlendirileceğini bildirdi.

Öğretmenlere ödül sistemi

Öğretmenin performansını değerlendirmek için öğretmen yeterlikleri baz alınarak, çoklu veri kaynağından görüş alınacağını belirten Aktekin, “İlk etapta bu veri kaynakları okul müdürü, müdür yardımcısı, zümre öğretmenleri, okuldaki diğer öğretmenler, öz değerlendirme, öğrenci ve veli değerlendirmesi olarak belirlendi. Bu değerlendirmeler, yeterliklere göre hazırlanmış ölçekler dahilinde yapılacak. Öğretmenlerimizin bu şekilde güçlü ve gelişime ihtiyaç duyulan yönleri ortaya çıkacak.” diye konuştu.

Aktekin, performans sistemiyle ilgili şunları anlattı:

“Örneğin bir öğretmenimizin alan bilgisinde, başka birinin iletişim alanında, diğerinin sınıf yönetimi, bir başkasının ise ölçme değerlendirme alanında gelişime ihtiyaç duyulan yönü tespit edilmişse ya da öğretmenimiz öz değerlendirmesinde kendisini öğretim programını uygulamaya nasıl aktaracağı konusunda eksik hissediyorsa o öğretmenimizi uygun hizmet içi eğitim programlarına yönlendireceğiz.

Bu performans değerlendirmesi, 4 yılda bir yapılması düşünülen sınav ve diğer çoklu değerlendirmelerin birlikte ele alınmasıyla yapılacak. Çoklu veri kaynaklarından gelen performans değerlendirmesinin belli bir oranı ile 4 yılda bir yapılacak sınavın belli bir oranı birlikte ele alınarak, ortaya toplam bir puan çıkacak. Hazırlanan alternatif maddelere göre sonuçlar farklı şekillerde değerlendirilebilecek. Örneğin yöneticilik ya da yurt dışı dışı görevlere başvuru yapabilmek için bu değerlendirmelerden belli puanları almış olmak gerekecek. Proje okullarında çalışmak için de yine performans göstergeleri kullanılarak, belli puanlamalar ortaya konulacak.”

Başöğretmenlik kriterleri
Semih Aktekin, Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan ve kamuoyunun en çok ilgisini çeken konular arasında bulunan öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin uygulamayla ilgili de bilgiler aktardı.
MEB’in masasındaki alternatiflerde öğretmenlerin alanına ilişkin gönüllü faaliyetleri ile okul dışı çalışmaları, yapılacak yeterlik sınavları, öğretmen akademilerinde alınacak eğitimler gibi çeşitli kriterlerin dikkate alındığı “uzman”, ve “başöğretmen” gibi kariyer basamaklarının olacağını ifade eden Aktekin, şunları kaydetti:
“Öğretmenlerin kariyer basamaklarıyla ilgili farklı alternatifler üzerinde çalışılıyor. Hazırlanacak nihai taslakla ilgili Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı gibi ilgili kurumlarla görüşülerek son hali verilecek. Bakanlığımızın daha önceki uygulamasında uzman ve başöğretmen gibi kariyer basamakları var. Güncellenip geliştirilecek olan yeni modelde, bu unvanlar belli bir süreliğine geçerli olacak. Diyelim ki bir öğretmenimiz, uzman veya başöğretmen oldu, bu unvanı ilgili performans kriterlerini koruduğu sürece devam ettirecek. Her yıl, öğretmenlerimizin performansına tekrar bakılacak.”
Öğretmenlerin ödül sistemine ilişkin ilgili Bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğüne dikkati çeken Aktekin, “Kariyer sisteminin maddi yansımaları, Maliye Bakanlığının bütçe imkanları doğrultusunda belirlenecek.” bilgisini paylaştı.

4 yılda bir yapılan sınav

Öğretmenler için öngörülen 4 yılda bir yapılacak sınava ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktekin, sınavın öğretmenin kendi alanı ve alan öğretimiyle ilgili bilgilerini, sınıf içi uygulama, ölçme, değerlendirme ve materyal tasarımı gibi yeterliklerini kapsayacağını bildirdi. Okul temelli mesleki gelişim modelinde de revize yapacaklarını bildiren Aktekin, 1 milyonun üzerinde öğretmenin Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verdiğine dikkati çekti. Aktekin, merkezi programlar yanında mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri ve uzaktan eğitim imkanlarının da bu süreçte değerlendirileceğini belirtti.

Yapılacak sınav sonucunda ortaya çıkan verilerin bölgesel ve okul bazlı olarak analizlerinin yapılacağını aktaran Aktekin, “Bu analizler, Bakanlığımızın eğitim politikalarının ve uygulamalarının belirlenmesinde kullanılacak.” dedi.

Aktekin, Öğretmen Strateji Belgesi’nde öngörülen eylemlerin yapılabilmesi için öğretmenlik mesleğine ilişkin tüm mevzuatın gözden geçirileceğini ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bunların güncelleneceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uzun süredir beklenen Öğretmen Strateji Belgesi, dün Resmi Gazete’deyayımlandı. Dezavantajlı bölgelerde çalışanlara teşvikler, performans ölçümü, yeni bir öğretmen seçim sınavı gibi amaçların yer aldığı belgede en çok tartışılacak hedeflerden biri tüm öğretmenlerin 4 yılda bir “yeterlilik sınavı”na girmesi olacak.2017-2023 yılları arasında geçerli olacak politikaları belirleyen 7 yıllık bir yol haritası niteliğindeki Öğretmen Strateji Belgesi, 32 sayfadan oluşuyor. Belgede 3 amaç ile 35 eylem belirleniyor. Bu amaçlardan birincisi yüksek nitelikli yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdam edilmesi. İkincisi öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmak. Üçüncüsü de öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü geliştirmek. Habertürk’ün haberine göre, işte belgeden satır başları:Eğitim fakültelerine düzenlemeTüm paydaşların olacağı Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu oluşacak. Öğretmenlik programları, alternatif programlara da yer verecek biçimde yineden yapılandırılacak. Fakülteler ile uygulama okulları arasında etkin işbirliği sağlanacak. Akademisyenler de okullarda uygulama yapacak.Uygun değilse gönderilecekProgram seçimi üniversiteye girdikten sonra yapılabilecek. Öğretmenlik mesleğine (akademik, sağlık, psikolojik gibi) nedenlerle uygun olmadığı komisyonca temsil edilen eğitim fakültesi öğrencileri başka fakültelere geçirilecek.Yeni öğretmenler nasıl seçilecek?Diğer fakülte mezunları da öğretmen olarak istihdam edilebilecek. Yeni bir öğretmen seçme modeli oluşacak. Sadece akademik başarıya bakılmayacak. Mesleğe girişte adayların psikomotor ve duyuşsal becerilerinin de göz önüne alan öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde seçme sınavları ile lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat gibi çoklu kaynağa dayalı değerlendirmeye dayalı istihdam sistemi oluşturulacak.Öğretmenler ölçülecekÖğretmen yeterlilikleri yeniden belirlenecek. Okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli gibi öğretmene geri bildirim sağlayabilecek kimselerin de değerlendirmeye katıldığı, çoklu veri kaynağına dayanan bir performans sistemi gelecek. Bunun sonuçları kariyer basamaklarında ve görevde yükselme, yurt dışında görevlendirme, ödüllendirmelerde kriter olacak. Bütün öğretmenler 4 yılda bir Öğretmen Yeterlilikleri Çerçevesi’nde yapılacak sınava tabi olacak. Bu sınav sonuçları öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer gelişimi, terfi, hizmet puanları için kullanılacak.Teşvik ve zorunlu rotasyonÖğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin, zorunlu rotasyonu da içeren kapsamlı ve özendirici bir model ortaya konacak. Eğitim öğretim kurumlarını bölgesel, çevresel ve kurumsal özellikleri açısından kapsamlı belirlenen kriterlere göre yeniden değerlendirip, sınıflandırılacak. Fiziki ve donanımsal açıdan dezavantajlı okullarda çalışan öğretmenlere yönelik istihdam koşulları, ek ücret, hizmet puanı, lisansüstü eğitime erişim, yer değiştirmeler ile yurtdışı eğitim ve görevlerde öncelik, konut desteği gibi destekler verilecek.

Belli alanlarda ihtisaslaşacak öğretmen akademileri kurulacak

Aktekin, Strateji Belgesi’nde ilk yapılacak faaliyetin, öğretmen yeterliklerinin Tebliğler Dergisi’nde yayımlanması olacağını açıkladı.

Daha sonra öğretmen akademilerinin kuruluşu için çalışmalara hız vereceklerine işaret eden Aktekin, bakanlığın 10 ilde hizmet içi eğitim veren enstitülerinin bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“İlk olarak bu hizmet içi enstitülerin tamamı belli alanlarda ihtisaslaşacak ve yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim verebilecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Örneğin bir öğretmen akademisi, yöneticilik alanında uzmanlaşırken, başka bir akademi yabancı dil, bir diğeri fen bilimlerinde uzmanlaşacak. Bunların kütüphane, laboratuvar gibi imkanları ihtisas alanlarına göre güçlendirilecek. Bu akademiler, üniversiteler, STK’lar ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürecek. Öğretmen akademilerinin sayıları ihtiyaca göre zamanla artırılabilecek.”

Aktekin, öğretmen akademilerinin yapısı ve faaliyetleriyle ilgili yeni bir yapılanma gerçekleştirmek için yönetmelik taslağı hazırladıklarını ve ilgili kurumların görüşü alındıktan sonra başbakanlığa sunacaklarını sözlerine ekledi.

Paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.istanbul escort escort istanbul escort bayan bayan escor escort